LIPOVOU ALEJÍ

Lipovou alejí voňavou alejí
Chodívá sama když sama zůstane
Když nědo zklame ji.

Prstýnek s kamejí s bělooučkou kamejí
Nosívá dívka když sama zůstane
Když nědo zklame ji.

Já ji znám já ji znám já ji znám
Alejí alejí já s ní chodívám.

Alejí půvabnou s tvou dívkou záhadnou
Chdívám stále stále ji provázím
Mám roli nesnadnou.

Prstýnek s kamejí s bělooučkou kamejí
Nosím s tou dívkou taky si zapláči
Když slza skane jí.

Já ji znám já ji znám já ji znám
Alejí alejí já s ní chodívám.
Já s ní chodívám
Já ten úděl mám.