TAJGA-BLUES 
Ondráček/Rytíř

Spí tajga něžná tajga sních bílý v závějích 
Spí tajga vlídná tajga svůj první těžký hřích 
Ten žalář z korun stromů 
A pár pout z modrých hor 
Jen hlídá chceš-li domů.

Tajga-blues tajga-blues zpívá dál tichý chór 
Nemá slov má jen strach z krátkých dní
A dlouhých nocí.

Jdou tajgou tichou tajgou stranou půlnoční 
Jdou tajgou vlčí stezkou pod stráží sluneční

Na mapách místa bílá 
A prázdné stránky knih 
A v očích divná síla.

Tajga-blues tajga-blues ozvěnou hučí v nich 
Hukot řek větru šum bouře smích 
Za dlouhých nocí.

A tajga ta nic netušící vlídná tajga svět celý pokrývá 
A naši cestu sněhem houštím před nic netušícím světem ukrývá 
Kam půjdem půjdem slepí 
Tím lesem plným krás 
Na patách se nám lepí.

Tajga-blues tajga-blues které vězní nás
Tajga-blues křáplý hlas vyhnanství 
Za dlouhých nocí.