VE TVÉM OBJETÍ
Berlin/Dvořák

Hořím vím že hořím
Srdce jak se zdá mi z prsou vyletí
Pláču štěstím usmívám se z dojetí
Když jsem s tebou když jsem ve tvém objetí.

Hořím vím že hořím
Každý všední den mi láska posvětí
Moje štěstí to je štěstí na třetí
Když jsem s tebou když jsem ve tvém objetí.

Ráda chodím v slunci zlatém
Na procházku v podletí
Jenže co tě znám i slunce dám
Teď za tvé objetí.
Knížky vracím nepřečtené
Zkrátka nemám ponětí
Co jsem schopna všechno vyměnit 
Jen za tvé objetí.

Láska má je prostě k závidění
Svět každodenní v ráj srdce mění.

Já hořím vím že hořím
Každý všední den mi láska posvětí
Moje štěstí to je štěstí na třetí
Když jsem s tebou když jsem ve tvém objetí.

Láska má je prostě k závidění
Svět každodenní v ráj srdce mění.

A já hořím vím že hořím
Každý všední den mi láska posvětí
Moje štěstí to je štěstí na třetí
Když jsem s tebou
Když jsem s tebou
Když jsem s tebou když jsem ve tvém objetí.