VÍC NECHTĚL BY SNAD ANI D´ARTAGNAN (Marta Kubišová + Waldemar Matuška)
Jakoubek/Schneider

Kdybys měl štít svůj stokrát prostřelený
Potom chránila by tě má malá dlaň
Žádati víc od slabé ženy
To nemoh´ by snad ani d´Artagnan.

Kdyby si zrak tvůj přítmím unavený
V pravou chvíli neuměl zvolit zbraň
Kdybys byl spánkem přepadený
Kdybys byl vidinami obelhán.

Kdyby kůň tvého zběsilého žití
Poztrácel cestou všechny podkovy
A kdyby se slovy co nenasytí
Pak mlčenlivý zbyl bys tu sám.

Pak věř má lásko uprostřed vlnobití
Věnec vavřínový na čelo tobě dám
Ať celým světem stokrát poražený
Zvítězíš v srdci jediné ženy
A místo štítu ochrání tě moje dlaň
Víc nechtěl by snad ani d´Artagnan.


Kdybych měl štít svůj stokrát prostřelený
Potom chránila by mě tvá malá dlaň
Žádati víc od slabé ženy
To nemoh´ by snad ani d´Artagnan.

Kdyby si zrak můj přítmím unavený
V pravou chvíli neuměl zvolit zbraň
Kdybych byl spánkem přepadený
Kdybych byl vidinami obelhán.

Kdyby kůň mého zběsilého žití
Poztrácel cestou všechny podkovy
A kdyby se slovy co nenasytí
Mlčenlivý zbyl bych pak sám.

Pak věř má lásko uprostřed vlnobití
Měl bych v srdci svém jediný lásky chrám
Ač celým světem stokrát poražený
Zvítězím v srdci jediné ženy
A místo štítu ochrání mě malá dlaň
Víc nechtěl by snad ani d´Artagnan.