VOLÁM NA SHLEDANOU
Yradier/Nádvorník

Čím dál plují lodi tím těžší loučení
Tím víc tikot hodin v buchar se promění
Už ji do mých spánků krev slaná odslzí
Tuší že na dálku milovat omrzí.

Lochneska vln se točí a konce nemá
Šestice strun v mých rukách je dlouho němá
Kulatý svět a moře se nedá vylít
Má dvojí břeh a tam uprostřed můj milý.

Volám na shledanou
Co mi jiného zbývá
Čekám až kouře šedivá hříva setká se s pevninou
Volám na shledanou
Vrať se z divokých bouří
Vrať se takový po jakém toužím neutop lásku mou.

Čím dál plují lodi tím těžší loučení
Tím víc tikot hodin v buchar se promění
Už ji do mých spánků krev slaná odslzí
Tuší že na dálku milovat omrzí.

Lochneska vln se točí a konce nemá
Šestice strun v mých rukách je dlouho němá
Kulatý svět a moře se nedá vylít
Má dvojí břeh a tam uprostřed můj milý.

Volám na shledanou
Co mi jiného zbývá
Čekám až kouře šedivá hříva setká se s pevninou
Volám na shledanou
Vrať se z divokých bouří
Vrať se takový po jakém toužím neutop lásku mou.
Neutop lásku mou.